Verlof of verhindering

Verhindering bij ziekte e.d. Als uw kind door ziekte of andere redenen niet naar school kan, kunt u contact met ons opnemen via telnr. 0519 - 321387. Indien mogelijk graag voor aanvang van de lessen.

Verlof

Doorgaans komen kinderen bij ons op school wanneer ze de leeftijd van 4 jaar bereiken. Op school houden we ons aan de leerplichtwet. Deze schrijft ons voor hoeveel uren de leerlingen naar school dienen te gaan. Op basis hiervan maken we de vakantieplanning en zetten we eventuele studiedagen in. Soms kan het voorkomen dat een leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers. We mogen incidenteel verlof geven. Deze verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen en is gebonden aan een aantal voorwaarden. Er zijn ook mogelijkheden om vrij te vragen voor bijzondere gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen in sommige gevallen begrafenissen of bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking.

aanvraag-verlof-gewichtige-omstandigheden.pdf
aanvraag-verlof-vakantie-buiten-schoolvakanties.pdf
praktische-informatie-aanvraag-verlof2-.pdf
werkgeversverklaring-aanvraag-verlof.pdf