Vacature

 CBS de Eker in Anjum vindt een nieuwe directeur !

 Na een aantal gesprekken met de Bestuurs-   AdviesCommissie   (BAC) en het team van   leerkrachten en   onderwijsassistenten is   het   bestuur overgegaan tot de be-   noeming van Hetty Schingenga, 36 jaar, tot directeur van   onze school, zo mogelijk per 1 januari 2020.

 We hebben in Hetty een enthousiaste,  ondernemende   directeur  benoemd, die de Christelijke uitgangspunten van de   school onderschrijft. We kijken uit naar haar komst!