Informatie

Voor- en naschoolse opvang

De school heeft een contract met de stichting "SFA".Deze organisatie verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang  voor onze school. Wanneer hiervoor belangstelling is, neem dan contact op met dit bureau. 

Tussenschoolse opvang 

Op maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag is er tussenschoolse opvang. Juf Minke heeft voor de opvang van kinderen een professionele opleiding genoten, tegenwoordig een vereiste.

Er is door het bestuur een bedrag vastgesteld van € 2,= per kind per keer. Er moet betaald worden bij juf Minke, zij is tevens verantwoordelijk voor de financiën.