Informatie

 

Vakantieschema 2017 – 2018.

Naam /Data

Earste skoalledei / eerste schooldag Maandag 4 sept 2017

Hjerstfakânsje / Herfstvakantie 23 t/m 27 okt 2017

Krystfakânsje / Kerstvakantie 25 dec 2017 t/m 5 jan 2018

Foarjiersfakânsje / Voorjaarsvakantie 26 febr t/m 2 maart 2018

Peaskefakânsje / Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018

Keningsdei / Koningsdag 27 april 2018

Maaiefakânsje / Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018

Himelfeart / Hemelvaart 10 en 11 mei 2018

Pinksterfakânsje / Pinkstervakantie 21 en 22 mei 2018

Simmerfakânsje / Zomervakantie 23 juli t/m 31 aug 2018

 

Het bovenstaande schema wordt vastgesteld in overleg met de andere scholen in Dongeradeel. Een kleine variatie per school is mogelijk.