Informatie

Verdeling groepen:

Groep 1

Juf Annet* (ma t/m woensdag) en juf Elisabeth* (do t/m vr) 

(geen school op dinsdag- en vrijdagmiddag)

Groep 2

Juf Jantine* (ma t/m wo) en juf Simone* (wo t/m vr)

(geen school op dinsdag- en vrijdagmiddag)

Groep 4

Juf Gea* (ma t/m wo) en juf Lucie* (do t/m vr)

(geen school op vrijdagmiddag)

Groep 3, 5

Juf Janneke*

Groep 6

Meester Jannes* (ma t/m do) en juf Nienke (vrijdag)

Groep 7, 8

Meester Romke*; juf Nienke staat op donderdag voor groep 8; meester Romke verricht dan directietaken.

Groep 5 t/m 8

Op vrijdagmiddag verzorgen meester Romke, juf Elisabeth en juf Nienke de lessen.

 

Aanwezigheid directeur.

Meester Elsinga is aanwezig op school: maandagmorgen, dinsdag en woensdag om de 14
dagen. De donderdag en vrijdag is hij bereikbaar op De Griffel te Ljussens. Meester Romke
is als waarnemend directeur het eerste aanspreekpunt wanneer meester Elsinga niet aanwe-
zig is. Hij is vrijgesteld van lesgevende taken op de donderdagochtend om directiewerkzaam-
heden te verrichten