Home

De Christelijke Basisschool te Anjum is een moderne, open, Christelijke Basisschool. De blijde boodschap, het Evangelie, raakt het persoonlijke leven, maar ook alle terreinen van de samenleving. Samen met onze kinderen gaan wij "op verkenning in de schepping".

Lees verder......

It fjild yn !

It fjild yn ! 

Hjoed wie it safier. Groep 7 & 8 mochten it fjild yn ....en wat wie it prachtig ! Yn it ramt fan de Greidefûgels yn de Kolken giene wy it fjild yn. Hjir in pear foto's.

 

Diploma-uitreiking schooljudo groep 3/5

De kinderen van groep 3/5 hebben hun diploma uitgereikt gekregen van judo-leraar John Poelstra. Gefeliciteerd! Zie hier de foto’s.

Koningsspelen 2018

Vrijdag 20 april werden ter ere van de verjaardag van Z.M. Willem Alexander de Koningsspelen gevierd. In alle groepen werd eerst lekker ontbeten. Daarna werden de spelen dansend en zingend geopend op het plein met Fitlala, het Kinderen voor Kinderen-lied van dit jaar. De rest van de ochtend hadden de groepen 1 t/m 4 spelletjes op het plein, 's middags was er een programma voor de groepen 5 t/m 8. Zie foto's

Diploma-uitreiking schooljudo

Dinsdag 17 april was alweer de laatste judo-les van dit schooljaar. Na afloop kregen de kinderen een diploma uitgereikt door judo-leraar John Poelstra. Foto's.

Schooljudo

Vertrouwen. Samenwerken. Respect. Beheersing. Weerbaarheid. Discipline. Plezier.
Om deze zeven waarden draait het bij Schooljudo. Dinsdag 27 maart 2018 is John Poelstra van Sportschool Poelstra in Franeker begonnen met de trainingen. Op vier achtereenvolgende dinsdagen zal hij de kinderen van groep 3 t/m 8 judolessen geven, dit jaar is het thema 'Vertrouwen'. Zie hier voor de foto's.